ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD HYBRID 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA ACCORD HYBRID 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿600,000 DD 3,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD02 GG
ทุน ฿600,000
+
อู่
TSI 1 Single Rate
ทุน ฿600,000
+
อู่
Aioi Single rate GG
ทุน ฿600,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿600,000
+
อู่
TNI 1 EXECUTIVE CAR 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿750,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿600,000
+
อู่
TIP Rainbow (G.3)
ทุน ฿600,000
+
อู่
NKI 1 X145 GG
ทุน ฿600,000
+