ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD 2.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA ACCORD 2.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TVI ป1 สุขใจ อายุ 2-7 DG
ทุน ฿640,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿640,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿640,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿640,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿640,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿640,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G3
ทุน ฿640,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿640,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP3
ทุน ฿640,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G3 2021 กทม
ทุน ฿640,000
+
อู่
ONE ป1 64Q3_G2 GROUP3
ทุน ฿640,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿640,000
+
อู่
อินทร ป1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿640,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿640,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿640,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿640,000
+
อู่
TNI 1 จัดเต็ม EXECUTIVE CAR GG
ทุน ฿800,000
+
อู่
เทเวศ ป1 G3 2021
ทุน ฿640,000
+
อู่
นำสิน ป1 Compact/Mid Size Car 2021
ทุน ฿640,000
+
อู่
TMSTH 1 C64_00048 G3 2-15 GG
ทุน ฿640,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI L GG
ทุน ฿640,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Group 3 2021
ทุน ฿640,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿640,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿640,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP 2-12 GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿640,000
+
อู่
ASIA ป1 HONDA
ทุน ฿640,000
+
อู่
AZAY ป1 EXECUTIVE CAR กทม
ทุน ฿640,000
+