ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD 1.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA ACCORD 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 3 (ผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้น)
ทุน ฿500,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 3
ทุน ฿500,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿500,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿500,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G3
ทุน ฿500,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿500,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿500,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿500,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿500,000
+
อู่
TPB 1 UNDER7 GROUP 3
ทุน ฿500,000
+
อู่
NSI 1 COMPACT CAR
ทุน ฿500,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI L
ทุน ฿500,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 3
ทุน ฿500,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿500,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿500,000
+
อู่
AZAY 1 EXECUTIVE CAR กทม
ทุน ฿500,000
+