ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER 3.2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD RANGER 3.2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿470,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿470,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿470,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 PICK UP 4 Dr
ทุน ฿470,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 PICK UP (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿470,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿470,000
+
อู่
TNI 1 ONE LITE 2022 (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿500,000 DD 5,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿600,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP SABAI
ทุน ฿470,000
+
อู่
NKI 1 X111 PICK UP NON TOYOTA
ทุน ฿470,000
+
อู่
SOMPO 1 PICK UP 4 Dr (กทม.และปริมลฑล)
ทุน ฿470,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿470,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿470,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP ECO (กทม)
ทุน ฿470,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP STD (เหนือและอีสาน)
ทุน ฿470,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP STD (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿470,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE PICK UP (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿470,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE PICK UP (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿470,000
+
อู่
MTI 1 PICK UP 4 Door พันธุ์แกร่ง (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿470,000
+
อู่
KPI 1 PICK UP
ทุน ฿470,000
+
อู่
AZAY 1 PICK UP 4 Dr (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿470,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿470,000
+
อู่
TPB 1 V1 7UP GROUP 3 4
ทุน ฿470,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿470,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿470,000
+
อู่
MSIG 1 STD PICK UP
ทุน ฿470,000
+