ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER 3.2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD RANGER 3.2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

เริ่มคุ้มครอง

อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿100,000 DD 5,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿200,000 DD 5,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 ANC กลุ่ม 3,4,5 2020
ทุน ฿660,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium 2020
ทุน ฿660,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2020 Pickup Van
ทุน ฿650,000
+
อู่
คุ้มภัย ป1 กลุ่ม 3, 4, 5 2020
ทุน ฿660,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿660,000
+
อู่
นำสิน ป1 SUV 2020
ทุน ฿660,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿660,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 MotorByRegion 2020
ทุน ฿660,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿660,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿660,000
+