ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER 2.2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD RANGER 2.2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿440,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿440,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 Pickup no box all models
ทุน ฿440,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 16
ทุน ฿440,000
+
อู่
นวกิจ ป1 PICK UP 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
ซมโปะ ป1 Singel Premium 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
อินทร ป1 35พลัส
ทุน ฿440,000
+
อู่
อินทร ป1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿440,000
+
อู่
เทเวศ ป1 Pick up Non-Toyota 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
เทเวศ ป1 Pick up 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿440,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Chev Ford Mazda 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2021 Pickup-Van (ซ่อมอู่)
ทุน ฿450,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Pickup 4 Doors 2021
ทุน ฿440,000
+
อู่
ไทยไพบูลย์ ป1 Under7 2021 (G3)
ทุน ฿440,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿440,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G3 2021 กทม
ทุน ฿440,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pick Up Standard 2020 (เหนือและอีสาน)
ทุน ฿440,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 G3-5 2021
ทุน ฿440,000
+
อู่
เอเชีย ป1 Ford Toyota 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
เอเชีย ป1 Ford Toyota 2020 (หลังคา/คอก)
ทุน ฿440,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 MotorByRegion 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿440,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 กระบะส่วนบุคคล นิติบุคคล 2021
ทุน ฿440,000
+