ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER 2.2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD RANGER 2.2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿370,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿370,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿370,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 PICK UP 4 Dr 2-9 ปี BKK
ทุน ฿370,000
+
อู่
ซมโปะ ป1 Singel Premium 2020
ทุน ฿370,000
+
อู่
SOMPO 1 SINGLE RATE PICK UP 4 D 2-15 ปี กทม
ทุน ฿370,000
+
อู่
TMSTH ป1 PICK UP SABAI GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
TMSTH ป1 C64_00048 G3 อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
NKI ป.1 X108 PICK UP NON TOYOTA อายุ 6-10 GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
เทเวศ ป1 Pick up Non-Toyota 2021
ทุน ฿370,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G3
ทุน ฿370,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿370,000
+
อู่
TSI ป.1 PICK UP 4Dr. SUV 2021
ทุน ฿370,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G3 2021 กทม
ทุน ฿370,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Pickup 4 Doors 2021
ทุน ฿370,000
+
อู่
AZAY ป1 PICK UP 4 Dr กทม
ทุน ฿370,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP ECO 2-10 ปี (กทม)
ทุน ฿370,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP STANDARD 2-10 ปี (เหนือและอีสาน)
ทุน ฿370,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP STANDARD 2-10 ปี (กทม)
ทุน ฿370,000
+
อู่
MTI ป1 OK PICK UP 4 Dr 2 กทม.
ทุน ฿370,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿370,000
+
อู่
ASIA ป1 FORD
ทุน ฿370,000
+
อู่
AIC 62Q3_D04 ป.1 FORD อายุ 2-10 ปี GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
TNI ป1 จัดเต็ม PICK UP 4 Dr GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
ฺBKI ป1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿370,000
+
อู่
TPB ป.1 UNDER7 G 3 1-7 ปี
ทุน ฿370,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿370,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿370,000
+