ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER 3.0cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD RANGER 3.0cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
TVI 1 สุขใจ ซ่อมอู่
ทุน ฿350,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
UPP PICK UP 320A
ทุน ฿350,000
+
อู่
UPP PICK UP 320B
ทุน ฿350,000
+
อู่
NKI 1 X111 PICK UP NON TOYOTA
ทุน ฿350,000
+
อู่
AIOI 1 PICK UP 210 (ใช้ส่วนบุคคล 210)
ทุน ฿350,000
+
อู่
AXA 1 22PD02
ทุน ฿350,000
+
อู่
AXA 1 22PD04 PICK UP
ทุน ฿350,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP SABAI
ทุน ฿350,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP 2 (รับกระบะต่อเติม*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP 3 (รับต่อเติม*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP 4 (รับกระบะต่อเติม*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP ECO (กทม)
ทุน ฿350,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP STD (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿350,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP SME (กทม.และปริมณฑล*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿350,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE PICK UP (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿350,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE PICK UP (ติดตั้งอุปกรณ์เสริม)
ทุน ฿350,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE PICK UP (ต่อเติม)
ทุน ฿350,000
+
อู่
KPI 1 PICK UP
ทุน ฿350,000
+
อู่
TSI 1 PICK UP CAB (เฉพาะกระบะแคป)
ทุน ฿350,000
+
อู่
TSI 1 PICK UP CAB (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿350,000
+
อู่
AZAY 1 PICK UP 2 Dr (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿350,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿350,000
+
อู่
MSIG 1 STD PICK UP (กระบะแคป 210)
ทุน ฿350,000
+
อู่
MSIG 1 STD PICK UP
ทุน ฿350,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿350,000
+
อู่
VIB 1 320 PICK UP ต่อเติม
ทุน ฿350,000
+