ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER 2cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD RANGER 2cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
นวกิจ ป1 PICK UP 2020
ทุน ฿280,000
+
อู่
AXA ป.1 MDF PICK UP 2 Dr. EDIT
ทุน ฿280,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Drive Forward 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium Suv Pickup
ทุน ฿280,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium Pickup
ทุน ฿280,000
+
อู่
เจพี ป1 ANC PICK UP 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
เจพี ป1 ANC PICK UP 2021 (ติดตั้งโครง/ตู้)
ทุน ฿280,000
+
อู่
อินทร ป1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿280,000
+
อู่
TSI ป.1 PICK UP 2Dr. SUV 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะตอนเดียว
ทุน ฿280,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป
ทุน ฿280,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿280,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะตอนเดียว (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿280,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Pickup 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Pickup 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿280,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup320 NonToyota 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup 320 2021 (PICKUP 2)
ทุน ฿280,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup 320 2021 (PICKUP 3)
ทุน ฿280,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup 320 2021 (PICKUP 4)
ทุน ฿280,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pickup Eco Package 2021 (กทม)
ทุน ฿280,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pick Up Standard 2021 (กทม)
ทุน ฿280,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pick Up (ติดคอก) 2021 (กทม)
ทุน ฿280,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿280,000
+
อู่
เมืองไทย ป.1 PICKUP ต่อเติม 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
เอเชีย ป.1 FORD 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
เอเชีย ป1 ใช้เพื่อการพาณิชย์ 2021 (มีแคป)
ทุน ฿280,000
+
อู่
เอเชีย ป1 ใช้เพื่อการพาณิชย์ 2021 (ไม่มีแคป)
ทุน ฿280,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 Single Rate Pickup 2021
ทุน ฿280,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 GG MOTOR BY REGION กทมและปริมณฑล
ทุน ฿280,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿280,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Chev Ford Mazda 2020
ทุน ฿280,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 รถบรรทุกไม่เกิน 4ตัน (แผนที่ 2)
ทุน ฿280,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 รถบรรทุกไม่เกิน 4ตัน (แผนที่ 1)
ทุน ฿280,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 กระบะส่วนบุคคล นิติบุคคล 2021
ทุน ฿280,000
+