ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD RANGER 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿530,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿530,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿530,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 16
ทุน ฿530,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special 72
ทุน ฿530,000
+
อู่
AXA ป.1 20PD16 PICK UP 4 Dr. EDIT
ทุน ฿530,000
+
อู่
เทเวศ ป1 Pick up Non-Toyota 2021
ทุน ฿530,000
+
อู่
TSI ป.1 PICK UP 4Dr. SUV 2021
ทุน ฿530,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G3 2021 กทม
ทุน ฿530,000
+
อู่
เอเชีย ป.1 FORD 2021
ทุน ฿530,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP ECO 2-10 ปี (กทม)
ทุน ฿530,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP STANDARD 2-10 ปี (กทม)
ทุน ฿530,000
+
อู่
เจพี ป1 ANC กลุ่ม 3,4,5 2021
ทุน ฿530,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿530,000
+
อู่
AIC 62Q3_D04 ป.1 FORD อายุ 2-10 ปี GG
ทุน ฿530,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Pickup 4 Doors 2021
ทุน ฿530,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 GG กทมและปริมณฑล
ทุน ฿530,000
+
อู่
TMSTH ป1 C64_00048 G3 อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿530,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 กระบะส่วนบุคคล นิติบุคคล 2021
ทุน ฿530,000
+