ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD FOCUS 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One Price 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
อินทร ป1 35พลัส
ทุน ฿380,000
+
อู่
อินทร ป1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿380,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
เทเวศ ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2020 Medium Car
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3 5 SUV 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Chevrolet Ford Mazda
ทุน ฿380,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium 2020
ทุน ฿380,000
+