ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD FOCUS 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 4 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿320,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE PRICE
ทุน ฿320,000
+
อู่
TNI 1 ONE LITE 2022 (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿250,000 DD 5,000
+
อู่
TNI 1 MEDIUM CAR 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
ICC 1 35+
ทุน ฿320,000
+
อู่
ICC 1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿320,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿320,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
AXA 1 22PD02
ทุน ฿320,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿320,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿320,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿320,000
+
อู่
KPI 1 GROUP 3 4 5
ทุน ฿320,000
+
อู่
MSIG 1 STD GROUP 3
ทุน ฿320,000
+
อู่
AZAY 1 MEDIUM CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿320,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE GROUP3
ทุน ฿320,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI L
ทุน ฿320,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3
ทุน ฿310,000
+