ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD FOCUS 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 ONE PRICE 2-9 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G3
ทุน ฿290,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP3
ทุน ฿290,000
+
อู่
TMSTH 1 C64_00048 G3 2-15 GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI L GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP 2-12 GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿290,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿290,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Group 3 2021
ทุน ฿290,000
+
อู่
DVS ป1 G4 2021
ทุน ฿290,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿290,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿290,000
+
อู่
AZAY ป1 MEDIUM CAR กทม
ทุน ฿290,000
+