ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD FOCUS 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FOCUS ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 4 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿290,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 4
ทุน ฿290,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿290,000
+
อู่
LMG 1 ONE PRICE GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿290,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G3
ทุน ฿290,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP3
ทุน ฿290,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI L
ทุน ฿290,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿290,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿290,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿290,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿290,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 3
ทุน ฿290,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿290,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿290,000 DD 3,000
+
อู่
AZAY 1 MEDIUM CAR กทม
ทุน ฿290,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE GROUP3
ทุน ฿290,000
+