ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FIESTA 1cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD FIESTA 1cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD FIESTA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
กรุงเทพ ป1 DG GENX 2020 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿250,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 DG GENX 2020 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿250,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿250,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿250,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 Single Rate G 5 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 16
ทุน ฿250,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special 72
ทุน ฿250,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Smart Drive 1 Save 2020
ทุน ฿250,000 DD 5,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
อินทร ป1 35พลัส
ทุน ฿250,000
+
อู่
อินทร ป1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿250,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Group 5 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2021 City Car
ทุน ฿250,000
+
อู่
DVS ป.1 L5 GROUP 5 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
เทเวศ ป1 G5 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G5 2021 กทม
ทุน ฿250,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
เอเชีย ป.1 FORD 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Chev Ford Mazda 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 กลุ่ม4-5 เฉพาะรุ่น 2021
ทุน ฿250,000
+