ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD ESCAPE 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD ESCAPE 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD ESCAPE ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿410,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿410,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿410,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 16
ทุน ฿410,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 44
ทุน ฿410,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿410,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 MotorByRegion 2020
ทุน ฿410,000
+
อู่
เทเวศ ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿410,000
+
อู่
ไทยไพบูลย์ ป1 Under7 2021 (SUV)
ทุน ฿410,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿410,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿410,000
+
อู่
ไทยประกัน ป.1 SUV 2021
ทุน ฿410,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Chev Ford Mazda 2020
ทุน ฿410,000
+