ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD ESCAPE 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD ESCAPE 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD ESCAPE ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿360,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿360,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿360,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 3 (ผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้น)
ทุน ฿360,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿350,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿350,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿350,000 DD 5,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
Aioi Single rate GG Group 3 - 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE SUV (ฺBKK)
ทุน ฿360,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE SUV GG (BKK)
ทุน ฿360,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿360,000
+
อู่
NKI 1 X145 ( GG )
ทุน ฿360,000
+
อู่
TMSTH SUV Sabai
ทุน ฿360,000
+
อู่
KPI ป.1 กลุ่ม3B BKK_UPC (ทะเบียน กทม.)
ทุน ฿360,000
+