ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD ASPIRE 1.3cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
FORD ASPIRE 1.3cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 FORD ASPIRE ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿100,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿100,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿100,000 DD 5,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+