ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET TRAILBLAZER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 CHEVROLET
ทุน ฿400,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿400,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 1 SUV กทม
ทุน ฿400,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 1 SUV PICK UP 4 Dr. อายุ 6-15 GG
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿400,000
+
อู่
TPB 1 UNDER7 SUV
ทุน ฿400,000
+