ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET SPIN 1.5cc 4 Door ปี2017

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
CHEVROLET SPIN 1.5cc 4 Door ปี2017

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET SPIN ปี2017 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

เริ่มคุ้มครอง

ห้าง
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿390,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿390,000
+
ห้าง
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿390,000
+
ห้าง
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿390,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿390,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Single Rate 2020
ทุน ฿390,000
+
อู่
อินทร ป1 G 3-5
ทุน ฿390,000
+
อู่
นำสิน ป1 Compact 2020
ทุน ฿390,000
+