ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET SONIC 1.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
CHEVROLET SONIC 1.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET SONIC ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
กรุงเทพ ป1 GenX 2020 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿250,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 GenX 2020 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿250,000
+
ห้าง
เอ็มเอสไอจี ป1G.5 Dealer (2-10 Years)
ทุน ฿250,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Single Rate 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2020 City Car
ทุน ฿250,000
+
อู่
นำสิน ป1 Eco 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿250,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿250,000
+