ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET COLORADO 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET COLORADO ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่
ห้าง
เอเชีย ป1 Pick -UP ไม่มีแคป
ทุน ฿370,000
+
ห้าง
เอเชีย ป1 Pick -UP(ติดตั้งโครงหลังคา/คอก) ไม่มีแคป
ทุน ฿370,000
+
ห้าง
เอเชีย ป1 Pick -UP(ติดตั้งโครงหลังคา/คอก) มีแคป
ทุน ฿370,000
+
อู่
เอเชีย ป1 Pick -UP ไม่มีแคป
ทุน ฿370,000
+
อู่
เอเชีย ป1 Pick -UP(ติดตั้งโครงหลังคา/คอก) มีแคป
ทุน ฿370,000
+
อู่
เอเชีย ป1 Pick -UP(ติดตั้งโครงหลังคา/คอก) ไม่มีแคป
ทุน ฿370,000
+
ห้าง
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2019
ทุน ฿370,000
+
ห้าง
วิริยะ ป1 SingleRate New 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
วิริยะ ป1 SingleRate New 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
วิริยะ ป1 SingleRate New 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด 2019 ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿400,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿500,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 PICK UP 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
ไทยไพบูลย์ ป1 DD Gold
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
เทเวศ ป1 Pick up 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
เทเวศ ป1 Pick up 2019 ต่อเติม
ทุน ฿370,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Single Rate 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 Single Rate Pickup
ทุน ฿370,000
+
อู่
คุ้มภัย ป1รถบรรทุก 320 2019 (ไม่ต่อเติม)
ทุน ฿370,000
+
อู่
คุ้มภัย ป1รถบรรทุก 320 2019 (ตู้แห้ง,ตู้เปียก,คอกเสมอหัวเก๋ง)
ทุน ฿370,000
+
อู่
คุ้มภัย ป1รถบรรทุก 320 2019 (โครงเหล็ก,คอก)
ทุน ฿370,000
+
อู่
คุ้มภัย ป1รถบรรทุก 320 2019 (ตู้เย็น,ตู้แช่แข็ง)
ทุน ฿370,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 Pick Up Special 2019
ทุน ฿370,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 กลุ่ม3,4,5 2019 กระบะ 320
ทุน ฿370,000
+

กรองข้อมูล

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เรายินดีให้บริการ