ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET CAPTIVA 2.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
CHEVROLET CAPTIVA 2.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET CAPTIVA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 CHEVROLET
ทุน ฿340,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿340,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿340,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿340,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE SUV BBK
ทุน ฿340,000
+
อู่
VIB 1 SUV PICK UP 4 Dr. อายุ 6-15 GG
ทุน ฿340,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿340,000
+
อู่
AZAY 1 MEDIUM CAR กทม
ทุน ฿340,000
+