ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET AVEO 1.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
CHEVROLET AVEO 1.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 CHEVROLET AVEO ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
กรุงเทพ ป1 DG GENX 2020 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿220,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 DG GENX 2020 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿220,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 16
ทุน ฿220,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special 72
ทุน ฿220,000
+
อู่
TPB ป.1 UNDER7 G.5 ECO 1-7 ปี
ทุน ฿220,000
+
อู่
เทเวศ ป1 G5 2021
ทุน ฿220,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿220,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿220,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿220,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿220,000
+
อู่
AIC 62Q3_D04 ป.1 CHEVROLET อายุ 2-10 ปี GG
ทุน ฿220,000
+