ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW X6 3.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
BMW X6 3.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW X6 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿2,200,000 DD 5,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿2,200,000 DD 3,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿2,200,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿2,200,000
+