ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW X3 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
BMW X3 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW X3 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 BMW 2020
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
เทเวศ ป1 G2 2021
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
SEIC ป1 NEW PRICING BMW 2-10 ปี GG
ทุน ฿1,250,000
+