ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW 750li 4.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
BMW 750li 4.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW 750li ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿3,200,000 DD 5,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿3,200,000 DD 3,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿3,200,000
+