ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW 318i 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
BMW 318i 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 BMW 318i ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
AXA 1 21PD03 BMW
ทุน ฿820,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 BMW
ทุน ฿820,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 2
ทุน ฿820,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿820,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿820,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿820,000
+
อู่
SEIC 1 NEW PRICING BMW GG
ทุน ฿820,000
+