บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยศรีประกันภัย

THAISRI INSURANCE


บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107554000224
ที่อยู่ 126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Office 02-878-7111
แจ้งเหตุ 02-878-7111
ยอดขาย 19,507 ล้าน
สาขา 30 
อู่ในเครือ 820
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 002-8-01210-2
สาขา เดอะไนน์ทาวเวอร์ส
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 038-2-57414-1
สาขา ถนนสาทร

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3