บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

ไดเร็ค เอเชีย

DIRECT ASIA


บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขทะเบียน 0105556046521
ที่อยู่ 173/21 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Office 02-7677777
แจ้งเหตุ 02-7677788
ยอดขาย 4,587 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3