บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แอลเอ็มจี ประกันภัย

LMG INSURANE


บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000171
ที่อยู่ ชั้นที่ 14, 15 และ 17 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Office 02-661-6000
แจ้งเหตุ 1790
ยอดขาย
สาขา 40
อู่ในเครือ 869
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 105-3-22089-1
สาขา บางกะปิ
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 003-2-97688-3
สาขา บางกะปิ

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3