บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แอกซ่าประกันภัย

AXA INSURANCE


บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107537002729
ที่อยู่ ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Office 02-679-7600
แจ้งเหตุ 02-679-7600
ยอดขาย
สาขา 15
อู่ในเครือ 485
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3