บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE


บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่ ที่อยู่ 152 อาคารชาเตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 21 ถ.สาทรเหนือ ต.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Office 02-4019189
แจ้งเหตุ 02-4019189
ยอดขาย 8,914 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3