บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

MSIG INSURANCE


บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000414
ที่อยู่ 1908 อาคารเอ็มเอสไอจี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-788-8888
แจ้งเหตุ 02-788-8000
ยอดขาย
สาขา 15 
อู่ในเครือ 369
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 220-3-01949-8
สาขา อาคารวานิช
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 028-1-08744-4
สาขา ถนนเพชรบุรี

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3

ประเภท 1 ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท สำหรับรถเก๋ง,กระบะโดยสาร 4 ประตู (รหัส 110,120)และ รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)