บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

MSIG INSURANCE


บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000414
ที่อยู่ 1908 อาคารเอ็มเอสไอจี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-788-8888
แจ้งเหตุ 02-788-8000
ยอดขาย 3,745 ล้าน
สาขา 15 
อู่ในเครือ 369
รายละเอียดบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 220-3-01949-8
สาขา อาคารวานิช
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 028-1-08744-4
สาขา ถนนเพชรบุรี

นัฐชานันท์ ธนาคูณธนเกียรติ (เก้า)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1316
num.ancbroker@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3

ประเภท 1 ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท สำหรับรถเก๋ง,กระบะโดยสาร 4 ประตู (รหัส 110,120)และ รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)