บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited


บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107554000283
ที่อยู่ 222 Vorawit Building, 9th Floor, Unit A, Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Office 02-649-1999
แจ้งเหตุ 02-649-1999
ยอดขาย 639 ล้าน
สาขา 12
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3