บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เอเชียประกันภัย 1950

ASIA INSURANCE 1950


บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107556000159
ที่อยู่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Office 02-254-9977
แจ้งเหตุ 02-869-3333
ยอดขาย 448 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ 1220
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3