บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เดอะ วัน ประกันภัย

THE ONE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED


บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000201
ที่อยู่ ที่อยู่ 492-494 ถ. รัชดาภิเษก ต. เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Office 02-792-5555
แจ้งเหตุ 1729
ยอดขาย 7,850 ล้าน
สาขา 18
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-3-03589-0
สาขา ชิดลม
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 169-0-52750-0
สาขา ผ่านฟ้า
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 008-2-74846-6
สาขา บางลำพู

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3