บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจพี ประกันภัย

JP INSURANCE


บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107556000060
ที่อยู่ 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Office 02-290-0544
แจ้งเหตุ 02-290-0555
ยอดขาย 9,705 ล้าน
สาขา 1
อู่ในเครือ 426
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 054-2-03099-4
สาขา รัชดาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 060-3-02564-5
สาขา รัชดาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 185-3-05464-9
สาขา อโศก
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 056-1-14305-6
สาขา อโศก

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3