บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)


บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่
Office
แจ้งเหตุ
ยอดขาย 798 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 319-2-64200-9
สาขา งามวงศ์วาน(ออมทรัพย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 319-3-02527-6
สาขา งามวงศ์วาน(กระแส)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3