บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)


บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่
Office
แจ้งเหตุ
ยอดขาย 171 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 101-5-11310-1
สาขา สำนักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-2-61486-1
สาขา สีลม

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3