บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

KSK INSURANCE


บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107556000108
ที่อยู่ 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรไต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Office 02-635-1555
แจ้งเหตุ 02-635-1234
ยอดขาย 827 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ 427
รายละเอียดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 170-1-05790-5
สาขา ถนนสาทร
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 752-2-06388-0
สาขา ลาดพร้าว
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 065-2-45184-3
สาขา สีลม

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3