บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคเนย์ประกันภัย

THE SOUTHEAST INSURANCE


บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000392
ที่อยู่ 315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้นจี-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10900
Office 02-631-1311
แจ้งเหตุ 1726
ยอดขาย 10,411 ล้าน
สาขา 73 
อู่ในเครือ 182
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 789-2-01400-5
สาขา สีลม
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 147-3-13822-8
สาขา สุรวงศ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 002-3-08222-7
สาขา สุรวงศ์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3

อาคเนย์ ป3+ Eco Car 3plus

อาคเนย์ อีโค่ คาร์ 3 พลัส เบี้ยจิ๊บๆ เบาใจ สบายกระเป๋า ราคาเดียว 5,500 บาท (ไม่รวมพรบ.) สำหรับรถ Eco Car เครื่องไม่เกิน 1,300 ซีซี