บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ประกันภัย

ASSETS INSURANCE


บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000201
ที่อยู่ 492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-792-5555
แจ้งเหตุ 1729
ยอดขาย 2,921 ล้าน
สาขา 13 
อู่ในเครือ 419
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3