บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch


บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
เลขทะเบียน 0100547000285
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Office
แจ้งเหตุ
ยอดขาย 36,162 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 042-2-08055-6
สาขา ราชดำริ
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 106-3-15449-4
สาขา ประตูน้ำ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 059-3-04837-1
สาขา พัฒน์พงศ์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3