บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ฟอลคอนประกันภัย


บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่
Office
แจ้งเหตุ
ยอดขาย 1,611 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 789-2-01400-5
สาขา สีลม
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 147-3-13822-8
สาขา สุรวงศ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 002-3-08222-7
สาขา สุรวงศ์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3