บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ฟอลคอนประกันภัย


บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่
Office
แจ้งเหตุ
ยอดขาย 12,102 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 028-1-08744-4
สาขา ถนนเพชรบุรี
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 220-3-01949-8
สาขา อาคารวานิช

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3