บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันคุ้มภัย

THE SAFETY INSURANCE


บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107536000854
ที่อยู่ 26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Office 02-257-8000
แจ้งเหตุ 02-257-8080
ยอดขาย 8,985 ล้าน
สาขา 32 
อู่ในเครือ 111
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 106-4-46140-1
สาขา ประตูน้ำ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-2-93605-1
สาขา สำนักชิดลม
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 092-1-03709-0
สาขา ย่อยการไฟฟ้าเพลินจิต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่ 285-1-09909-1
สาขา เพลินจิตทาวเวอร์
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 789-2-01400-5
สาขา สีลม
ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 011-2-49550-2
สาขา ราชประสงค์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3

คุ้มภัย ป1 Toyota Fortuner

แคมเปญประเภท 1 รถ Toyota Fotuner สำหรับรหัส 110 ใช้ส่วนบุคคลไม่ได้รับจ้างหรือให้เช่า ซ่อมอู่ อายุ 2 - 7 ปี และซ่อมห้าง อายุ 2 - 7 ปี

คุ้มภัย ป1 กลุ่ม 3-5

แคมเปญประเภท 1 เบี้ยพิเศษนอกเหนือแคมเปญอื่นๆ รับรถกลุ่ม 3-5 ซ่อมอู่อายุรถ 2-7ปี และซ่อมห้างอายุรถ 2-3 ปี

คุ้มภัย ป2+ Super Save Plus

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ Super Save Plus สำหรับรถยนต์ รหัส 110,210,320 อายุรถไม่เกิน 20 ปี มีทุนให้เลือก 1แสน - 2แสน ทั้งแบบมีดีดัก และไม่มีดีดัก

คุ้มภัย ป3+ Super Save Plus

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ Super Save Plus สำหรับรถยนต์ รหัส 110,210,320 ไม่จำกัดอายุรถ มีทุนให้เลือก 1แสน - 2แสน ทั้งแบบมีดีดัก และไม่มีดีดัก