บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บางกอกสหประกันภัย


บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่
Office
แจ้งเหตุ
ยอดขาย 278 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-2-38200-8
สาขา สีลม
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 133-4-77279-3
สาขา ตรอกจันทร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-9-36810-9
สาขา สำนักเพลินจิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 689-1-05017-7
สาขา พัฒน์พงศ์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3