บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นำสินประกันภัย

NAM SENG INSURANCE


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107536000196
ที่อยู่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Office 02-9114-567
แจ้งเหตุ 02-9114-488
ยอดขาย 2,609 ล้าน
สาขา 26
อู่ในเครือ 525
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 198-0-32924-5
สาขา พัฒนาการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 080-2-02920-0
สาขา ศรีนครินทร์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3