บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นำสินประกันภัย

NAM SENG INSURANCE


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107536000196
ที่อยู่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Office 02-9114-567
แจ้งเหตุ 02-9114-488
ยอดขาย 12,102 ล้าน
สาขา 26
อู่ในเครือ 525
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 132-0-95533-7
สาขา บางซื่อ
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 039-2-28200-9
สาขา บางซ่อน
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 176-1-00877-3
สาขา ประชาราษฎร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 092-2-06123-9
สาขา ประชาชื่น

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3