บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นวกิจประกันภัย

NAVAKIJ INSURANCE


บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107536000862
ที่อยู่ ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Office 02-664-7777
แจ้งเหตุ 1748
ยอดขาย 36,162 ล้าน
สาขา 27
อู่ในเครือ 191
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน)
เลขที่ 101-322025-4
สาขา สำนักงานใหญ่ สีลม
ธนาคารกสิกรไทย (กระแสรายวัน)
เลขที่ 001-1-32027-9
สาขา สำนักสีลม
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)
เลขที่ 022-6-05267-2
สาขา สีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน)
เลขที่ 101-3-00919-6
สาขา ถนนสาทร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่ 125-0-06959-2
สาขา สุรวงศ์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3