บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นวกิจประกันภัย

NAVAKIJ INSURANCE


บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107536000862
ที่อยู่ ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Office 02-664-7777
แจ้งเหตุ 1748
ยอดขาย 1,033 ล้าน
สาขา 27
อู่ในเครือ 191
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 105-3-22089-1
สาขา บางกะปิ
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 003-2-97688-3
สาขา บางกะปิ

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3