บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ธนชาตประกันภัย

THANACHART INSURANCE


บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000473
ที่อยู่ 999/1 ไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Office 02-3089300
แจ้งเหตุ 02-3089300
ยอดขาย 3,012 ล้าน
สาขา 16
อู่ในเครือ 1287
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต (กระแสรายวัน)
เลขที่ 124-1-06123-1
สาขา
ธนาคารทหารไทยธนชาต (กระแสรายวัน)
เลขที่ 124-1-06123-1
สาขา เดอะไนน์ทาวเวอร์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3