บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ธนชาตประกันภัย

THANACHART INSURANCE


บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000473
ที่อยู่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Office 02-3089300
แจ้งเหตุ 02-3089300
ยอดขาย 2,015 ล้าน
สาขา 16
อู่ในเครือ 1287
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่ 067-1-62392-3
สาขา สะพานใหม่ดอนเมือง

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3