บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ธนชาตประกันภัย

THANACHART INSURANCE


บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000473
ที่อยู่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Office 02-3089300
แจ้งเหตุ 02-3089300
ยอดขาย 7,506 ล้าน
สาขา 16
อู่ในเครือ 1287
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต (ออมทรัพย์)
เลขที่ 673-6-00009-9
สาขา เดอะไนท์พระราม 9

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3