บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107538000533
ที่อยู่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-248-0059
แจ้งเหตุ 1736
ยอดขาย 19,507 ล้าน
สาขา 32 
อู่ในเครือ 300
รายละเอียดบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 215-3-02200-5
สาขา พระรามเก้า
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 056-1-05949-7
สาขา อโศก-ดินแดง
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 001-1-10196-8
สาขา สีลม
ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 002-2-19832-9
สาขา ราชดำเนิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 001-3-11904-2
สาขา สำนักงานใหญ่

นราศักดิ์ เดชรักษา (ซากี้)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1312
saky.bboy@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3