บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107538000533
ที่อยู่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-248-0059
แจ้งเหตุ 1736
ยอดขาย
สาขา 32 
อู่ในเครือ 300
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 132-0-95533-7
สาขา บางซื่อ
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 176-1-00877-3
สาขา ประชาราษฎร์
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 039-2-28200-9
สาขา บางซ่อน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 092-2-06123-9
สาขา ประชาชื่น

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3