บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

SOMPO INSURANCE (THAILAND)


บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่ 990 Abdulrahim Place, 12th Fl., Rama 4 Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Office 02-119-3000
แจ้งเหตุ 02-118-7400
ยอดขาย 1,062 ล้าน
สาขา 9
อู่ในเครือ 561
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 052-2-84337-7
สาขา
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 034-4-31804-2
สาขา

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3