บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

SOMPO INSURANCE (THAILAND)


บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน
ที่อยู่ 990 Abdulrahim Place, 12th Fl., Rama 4 Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Office 02-119-3000
แจ้งเหตุ 02-118-7400
ยอดขาย 7,850 ล้าน
สาขา 9
อู่ในเครือ 561
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-3-03589-0
สาขา ชิดลม
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 169-0-52750-0
สาขา ผ่านฟ้า
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 008-2-74846-6
สาขา บางลำพู

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3