บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชับบ์สามัคคีประกันภัย

CHUBB SAMAGGI INSURANCE


บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107537001510
ที่อยู่ 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 2/4 ชั้น 12 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.อ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Office 0-2611-4000
แจ้งเหตุ 0-2611-4000
ยอดขาย 2,893 ล้าน
สาขา 12
อู่ในเครือ 536
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-3-03589-0
สาขา ชิดลม
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 169-0-52750-0
สาขา ผ่านฟ้า
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 008-2-74846-6
สาขา บางลำพู

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3