บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

TOKIO MARINE SAFETY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED)


บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107563000011
ที่อยู่ 26/5-8,26/10-11,26/16-19 อาคารอรกานต์ ถ. ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Office 02-2578000
แจ้งเหตุ 02-2578000
ยอดขาย 171 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 106-4-46140-1
สาขา ประตูน้ำ
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 092-1-03709-0
สาขา ย่อยการไฟฟ้าเพลินจิต
ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 011-2-49550-2
สาขา ราชประสงค์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-2-93605-1
สาขา สำนักชิดลม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่ 285-1-09909-1
สาขา เพลินจิตทาวเวอร์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3