บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

TOKIO MARINE SAFETY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED)


บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107563000011
ที่อยู่ 26/5-8,26/10-11,26/16-19 อาคารอรกานต์ ถ. ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Office 02-2578000
แจ้งเหตุ 02-2578000
ยอดขาย 798 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่ 067-1-62392-3
สาขา สะพานใหม่ดอนเมือง

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3