บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

TOKIO MARINE SAFETY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED)


บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107563000011
ที่อยู่ 26/5-8,26/10-11,26/16-19 อาคารอรกานต์ ถ. ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Office 02-2578000
แจ้งเหตุ 02-2578000
ยอดขาย 171 ล้าน
สาขา
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 319-2-64200-9
สาขา งามวงศ์วาน(ออมทรัพย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 319-3-02527-6
สาขา งามวงศ์วาน(กระแส)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3