บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คิง ไว ประกันภัย

King Wai Insurance Public Company Limited


บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107556000019
ที่อยู่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Office 02-624-1067
แจ้งเหตุ 02-624-1067
ยอดขาย 191 ล้าน
สาขา 1
อู่ในเครือ
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3